Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Числительные

Сложные числительные пишутся слитно: тридцать

Составные и дробные числительные пишутся раздельно: Сорок пять, пятьдесять шесть, пять шестых, пять вторых

Порядковые числительные которые окончиваются на тысячные, миллионные, миллиардные:

Числительные 5-19 и 20-30 пишутся с мягким знаком на конце: тридцать, двадцать…

А числительные пятьдесят, восемьдесять, пятьсот, девятьсот мягкий знак пишется в середине

Числительные ПОЛ в составе сложного слова пишется через дефис (оласные буквы и Л, имя собственное) : пол — арбуза, пол — лимона, пол — Еревана…

ПОЛ пишется слитно если вторая чать сложного слова начинается согласгой буквой: Полкилограмма,

Чисоительное ПОЛУ в составе сложных слов ВСЕГДА пишется слитно: Полукровка, полушарие, полураздетый

Սիրտ-թոքային վերակենդանացում

    Սիրտ-թոքային վերակենդանացումը կլինիկական և կենսաբանական մահվան սահմանային վիճակից օրգանիզմը դուրս բերելու միջոցառումների համալիր է, որն իրականացվում է շնչառության և արյան շրջանառության վերականգման նպատակին ուղղված հատուկ գործողություններով։ Այդ գործողությունները ընդունված է իրականացնել ABC հիմնական փուլերով, որտեղ՝

A-airway open (շնչուղիների բացում),

B — breathing (արհեստական շնչառություն),

C — circulation, chest compression (արյան շրջանառության վերականգնում, կրծքավանդակի սեղմումներ, այսինքն՝ սրտի անուղղակի` փակ մերսում)։

Այսպիսով, սրտի աշխատանքի և շնչառության վերականգնումը կամ սիրտ-թոքային վերակենդանացումը կրծքավանդակի սեղմումների և ներփչումների հաջորդաբար կատարվող գործողությունների ամբողջությունն է, որի միջոցով թթվածնով հարստացած արյունը մղվում է արյունատար անոթներով առաջին հերթին դեպի ուղեղ՝ կենտրոնական նյարդային համակարգի գործունեությունը ապահովելու նպատակով։ Ուստի ուղեղի անդարձելի մահը կանխելու համար պետք է որքան հնարավոր է վաղ սկսել վերակենդանացման գործողությունները, իսկ դրա համար յուրաքանչյուր չափահաս մարդ պետք է կարողանա ախտորոշել սրտի կանգը և անհապաղ սկսի ՍԹՎ-ն։ Անհրաժեշտ է նշել, որ վերակենդանացումը ցուցված է հանկարծամահության բոլոր դեպքերում, և երկարատև ու անբուժելի հիվանդությունների պայմաններում դրանից արդյունք չպետք է ակնկալել։

Վերակենդանացման հակացուցումներն են հետևյալ իրավիճակները.

• Մահը վրա է հասել երկարատև և անբուժելի համարվող հիվանդությունների կամ կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածքների և արատների արդյունքում։
• Եթե ճշգրիտ հայտնի է, որ սրտի կանգից անցել է ավելի քան 25 րոպե։
• Եթե տուժածը կենդանության օրոք ՍԹՎ-ից հրաժարվելու վավերացված փաստաթուղթ է ստորագրել։

Սիրտթոքայինվերակենդանացմանհիմնականմիջոցառումները

Տուժածը պետք է մեջքի վրա պառկած լինի կոշտ և հարթ տեղում, իսկ փրկարարը պետք է կանգնի կամ ծնկի նրա կողքին։
Շնչուղիների անցանելիությունը ապահովելուց և շնչառության բացակայությունը հաստատելուց հետո պետք է ահազանգել, կատարել 2 ստուգիչ ներփչում և գնահատել կրծքավանդակի բարձրացումը և իջեցումը տուժածի պասիվ ներշնչման և արտաշնչման ժամանակ, որից հետո ստուգել անոթազարկը (ոչ մասնագետի համար վերջին գործողությունները պարտադիր չեն) և սկսել սրտի անուղղակի մերսումը:

Դրահամար

ա) ճիշտ դիրքում դնել ձեռքերը՝ կրծքավանդակը սեղմելու համար,

• Մի ձեռքի ափը դրվում է կրծքավանդակի կենտրոնում՝ միջպտկային գծով կամ կրծոսկրի թրաձև ելունից 2-3 մատ վերև, մյուս ձեռքը դրվում է առաջին ձեռքի վրա, որի մատները ուղղված են և բարձրացված կրծքավանդակից, վերևի ձեռքի մատները ծալել՝ բռնելով ներքևի դաստակը (կարելի է նաև ուղղակի հենվել սեղմող ձեռքին)։

• Ձեռքերը ուղիղ պահել արմնկային հոդերում՝ տուժածի իրանին ուղղահայաց,

• Սեղմումները կատարել ոչ միայն ձեռքերի մկանների ուժով, այլ աշխատել նաև իրանով։

• Սեղմումների միջև թուլացնել ձեռքերը՝ թողնելով, որ կրծքավանդակը ընդունի իր նախկին դիրքը, բայց ձեռքերը չկտրել կրծքավանդակից։

• Սեղմումները կատարել այնպես, որ առաջանա կրծքավանդակի նկատելի իջեցում մոտ 4-5 սմ-ով, որպեսզի սիրտը սեղմվի երկու ոսկրերի՝ ողնաշարի և կրծոսկրի միջև:

• Կատարել 30 սեղմում 23 վայրկյանի ընթացքում (մեկ րոպեում մոտ 100 սեղմում)՝ բարձրաձայն հաշվելով, սեղմումները պետք է լինեն կտրուկ և համաչափ, վերից վար:

բ) կատարել 2 ներփչում (խորը ներփչում չկատարել) յուրաքանչյուրը 1 վայրկյան տևողությամբ։ Եթե աոաջին ներփչումից կրծքավանդակը չի բարձրացում, կզակը վեր բարձրացնելով՝ գլխի դիրքը վերստուգել։

գ) Կատարել նման 5 ցիկլ (30 սեղմում, 2 ներփչում) և անոթազարկի կրկնակի վերստուգում։

Այդ գործողությունները կատարել այնքան ժամանակ, մինչև տուժածը կա՛մ սկսի ինքնուրույն շնչել, կա՛մ ձեզ փոխարինի մասնագետը, կա՛մ էլ այլևս ի վիճակի չլինեք շարունակելու։ Պետք է դադարեցնել նաև այն դեպքում, եթե տարածքը դառնա վտանգավոր ձեզ համար:

Վերակենդանացման գործողությունները կարելի է կատարել երկրորդ փրկարարի օգնությամբ:

Սրտի անուղղակի մերսումը պահանջում է Ֆիզիկական դիմացկունություն, և ցանկալի է, որ մի քանի րոպեն մեկ մերսում իրականացնողը փոխարինվի։ Դա պետք է կատարվի արագ, որպեսզի չխանգարվի սեղմումների ռիթմը։
Եթե վերականգնվում է սրտի աշխատանքը, միևնույն է. տուժածին մենակ չպետք է թողնել, քանի որ ցանկացած պահի վիճակը կարող է կտրուկ վատանալ։

Դեպքի վայրի զննում

Արդյունավետ առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար դուք պետք է կարողանաք կողմնորոշվել տարբեր արտակարգ իրավիճակներում: Ժամանակին եւ ճիշտ ձեռնարկված առաջին օգնության քայլերը տուժածի կյանքի համար կարեւոր նշանակություն ունեն:
Ցանկացած արտակարգ իրավիճակում, մինչեւ որեւէ գործողության դիմելը, մի պահ կանգ առեք, սառնասրտորեն մտածեք կատարվածի մասին, գնահատեք իրավիճակը, ապա ծրագրեք ձեր հետագա գործողությունները՝ դրանք համապատասխանեցնելով առկա պայմաններին եւ հնարավորություններին:
Առաջին հերթին ուշադիրր զննեք դեպքի վայրը՝ դա կօգնի ձեզ գնահատելու իրավիճակը եւ հասկանալու, թե ինչ է պատահել: Փորձեք պարզել տվյալ դժբախտ պատահարի պատճառները: Փորձեք գտնել հետեւյալ հարցերի պատասխանները.
— Ի՞նչ է պատահել:
— Ի՞նչ վտանգ կա:
— Քանի՞ տուժած կա:
— Կարո՞ղ են դեպքի վայրում ներկա գտնվող մարդիկ օգտակար լինել:


Անվտանգության ապահովում տարբեր արտակարգ իրավիճակներում

Մոտենալով դեպքի վայրին՝ պետք է վստահ լինեք, որ այն անվտանգ է: Ուշադիր փնտրեք այն ամենն, ինչը կարող է վտանգավոր լինել ձեզ, տուժածի եւ ներկաների համար: Վտանգ են ներկայացնում ընկած հաղորդալարերը, փլուզման ենթակա շինությունները, երթեւեկող մեքենաները, հրդեհը, ծուխը, թունավոր նյութերը եւ գազերը, անբարենպաստ եղանակային պայմանները, արագ հոսող կամ խորը ջրերը եւ այլն:
Տարբեր պատահարների դեպքում անվտանգության ապահովումը տարբեր է լինում: Քննարկենք, թե ինչպես է պետք ապահովել անվտանգությունն ավելի հաճախ հանդիպող վտանգավոր իրավիճակներում:
Ավտովթար

Եթե մեքենայով եք, ապա կանգնեցրեք այն վթարից առնվազն 10 մետր հեռավորության վրա: Մեքենաների հետագա բախման վտանգը նվազեցնելու նպատակով վթարից որոշ հեռավորության վրա տեղադրեք նախազգուշացնող նշաններ կամ խնդրեք շրջապատող անձանց փակել կամ փոխել երթեւեկության ուղղությունը: Ավտովթարի ժամանակ կարող է պայթունավտանգ իրավիճակ ստեղծվել, պետք է առանց ժամանակ կորցնելու կողմնորոշվեք եւ տուժածներին շտապ տեղափոխեք դեպքի վայրից: Արգելեք ծխել կամ կրակ վառել դեպքի վայրում, քանի որ դրանք կարող են հրդեհի կամ պայթյունի պատճառ դառնալ:


Էլեկտրական հոսանքի հետ կապված դժբախտ պատահարներ

Մարդը կարող է հոսանքից հարված ստանալ՝ դիպչելով հոսանքի վնասված լարերին կամ անսարք էլեկտրասարքերին: Մինչեւ տուժածին մոտենալն անհրաժեշտ է անջատել հոսանքի աղբյուրը (հոսանքազրկեք էլեկտրասարքը, անջատեք հիմնական անջատիչը եւ այլն), իսկ եթե դա անհնար է, ապա կարող եք լարը կամ սարքը տուժածից հեռացնել որեւէ մեկուսիչ նյութից պատրաստված հարմարանքի օգնությամբ:
Բարձր լարման հոսանք: Եթե տեսնում եք կտրված, ընկած բարձր լարման հաղորդալարեր, ապա հեռացրեք շրջապատող մարդկանց ընկած հաղորդալարից առնվազն 6 մետր հեռավորության վրա, քանի որ բարձր լարման աղեղը կարող է ազդել մինչեւ այդ հեռավորությունը: Տուժածին կարող եք մոտենալ միայն այն դեպքում, երբ վստահ եք, որ վթարային ծառայությունները հոսանքազրկել են տվյալ հատվածը:
Եթե հաղորդալարն ընկած է մեքենայի վրա, ապա մեքենայում գտնվող անձանց խնդրեք դուրս չգալ, քանի որ նրանք մեքենայի անվադողերի շնորհիվ հուսալի մեկուսացված են: Մի՛ փորձեք մոտենալ կամ տուժածներին դուրս բերել մեքենայից: Մի՛ փորձեք հեռացնել հաղորդալարը, նույնիսկ մեկուսիչ նյութից պատրաստված հարմարանքի միջոցով, քանի որ առաձգականության պատճառով հոսանքալարը կարող է շպրտվել անցանկալի ուղղությամբ՝ առաջացնելով լրացուցիչ դժվարություններ:

Ահազանգում

Առաջին օգնություն ցուցաբերելու ժամանակ պետք է կարողանաք գնահատել իրավիճակը, ճիշտ կողմնորոշվել եւ անհրաժեշտության դեպքում անմիջապես ահազանգել:


Շտապ օգնության աշխատանքն ավելի արդյունավետ կլինի, եթե ահազանգման ժամանակ անհրաժեշտ եւ ստույգ տեղեկություններ հայտնեք տուժածի եւ պատահարի վերաբերյալ:
Ահազանգելու որոշումը կարող եք ընդունել ցանկացած պահի: Հնարավորության դեպքում խնդրեք ներկաներից որեւէ մեկին ահազանգել: Մի՜ թողեք տուժածին մենակ, մնացեք նրա կողքին եւ հսկեք նրա վիճակը: Ինքներդ գնացեք ահազանգելու միայն ծայրահեղ դեպքում, երբ ձեզանից բացի ոչ ոք չի կարող դա անել: Այդ դեպքում արագ գտեք մոտակա հեռախոսը, ահազանգեք եւ շտապ վերադարձեք տուժածի մոտ: Վերադառնալուն պես վերստուգեք նրա վիճակը եւ հարկ եղած դեպքում ցուցաբերեք անհրաժեշտ օգնություն:
Ահազանգելու ժամանակ սովորաբար հերթապահն ինքն է հարցեր տալիս: Պետք է նախապես իմանալ այն կարեւոր տեղեկությունները, որոնք պետք է հաղորդել շտապօգնության հերթապահին:

Այդ տեղեկություններն են.

— Դեպքի վայրի հասցեն (շենքի համարը, հարկը եւ բնակարանը) կամ, եթե դեպքը տեղի է ունեցել փողոցում, ապա մոտակա խաչվող փողոցները կամ նշանավոր եւ աչքի ընկնող շինությունները:
— Հեռախոսի համարը, որից հաղորդվում է ահազանգը:
— Ինչ է պատահել:
— Զանգահարողի անունը, ազգանունը:
— Տուժածների քանակը:
— Տուժածների վիճակը:
— Ցուցաբերված առաջին օգնությունը:

Մի՜ անջատեք հեռախոսն առանց հերթապահին զգուշացնելու: Հնարավոր է, որ շտապ օգնության հերթապահը թելադրի տուժածին օգնություն ցուցաբերելու ձեր հետագա քայլերը` մինչեւ մասնագիտական օգնության խմբի ժամանումը:
Եթե որեւէ մեկին խնդրում եք ահազանգել, ապա խնդրեք, որ ահազանգելուց հետո վերադառնա եւ ձեզ տեղյակ պահի շտապօգնության հերթապահի հետ ունեցած խոսակցության մասին:
Եթե մենակ եք եւ չեք կարող հեռանալ տուժածի մոտից, ապա բարձրաձայն օգնություն կանչեք:
Երբեմն դժվար է կողմնորոշվել` կարիք կա, արդյոք, ահազանգելու շտապօգնություն, թե` ոչ: Օրինակ` երբ տուժածն անհարմար է զգում ստեղծված իրավիճակում եւ ինքն է խնդրում չահազանգել: Մեկ այլ դեպքում դժվար է կողմնորոշվել` արդյոք տուժածի վիճակն այնքան ծանր է, որ անհրաժեշտ է մասնագիտական օգնություն: Հետագա գլուխներում դուք կծանոթանաք, թե որ դեպքերում է պետք ահազանգել շտապօգնություն:
Կան հատուկ իրավիճակներ, երբ անհրաժեշտ է զանգահարել հատուկ վթարային ծառայություններ. դրանք են

— հրշեջ-փրկարար ծառայություն 1-01, 1-12
— ոստիկանություն 1-02.
— շտապօգնություն 1-03.
— գազի վթարային ծառայություն 1-04

Նախօրոք իմացեք նաեւ ձեր տարածաշրջանում գտնվող փրկարար ծառայությունների հեռախոսահամարները: Գրառեք բոլոր թվարկված մասնագիտական ծառայությունների համարները եւ պահեք որեւէ երեւացող տեղում, օրինակ` հեռախոսի կողքին: Եթե տանը կան երեխաներ, ապա ցանկալի է սովորեցնել նրանց, թե տարբեր իրավիճակներում ուր եւ ինչպես է պետք ահազանգել:

История фотоаппарата

Еще недалеки те времена, когда старшее поколение использовало черно-белую пленку в советских фотоаппаратах марок «Зенит», «ФЭД» или «Смена», после чего сами проявляли ее и печатали фотографии. Однако для современной молодежи это все является «экзотикой», потому что сейчас даже мобильный телефон или смартфон оборудованы камерой, позволяющей делать снимки хорошего качества, не говоря уже о профессиональных зеркальных цифровых камерах.

История фотоаппарата

Когда же был изобретен фотоаппарат? Это произошло менее 200 лет назад, но изобретение было настолько востребовано, что его развитие имело огромные масштабы.

История фотоаппарата

На заре XVII века известный астроном Йоганн Кеплер ставил опыты по проецированию изображения на плоские поверхности, используя закон преломления света в оптической среде. Но добиться фиксации такого изображения удалось только Жозефу Нисефору Ньепсу. Это произошло в 20-х годах XIX века. В качестве материала для фиксации изображения Жозефом был применен асфальтовый лак. Фактически эта его установка была первым в истории фотоаппаратом. Несмотря на то, что она была очень сложна и нетранспортабельна, все равно пользовалась популярностью у ученых. Так, Уильям Тальбот усовершенствовал ее, получив негатив и существенно повысив качество изображения.

История фотоаппарата

Впоследствии, другой ученый Т. Сэттон, изобрел объектив с зеркальными линзами, чем осуществил рывок в истории развития фотоаппаратов. Это произошло в 1865 году. Созданный им аппарат внешне уже был похож на модели, привычные нам, и позволял получать изображения хорошего качества.

История фотоаппарата

В настоящее время практически нет людей, не знающих такую марку как «Кодак». В 90-х и в начале первого десятилетия 2000-х годов фотопленка Кодак была очень популярна. Потеснить на рынке ее смогли только цифровые изображения. Сама же пленка Кодак была изобретена в 1889 году и используется до настоящего времени.

История фотоаппарата

Производство фотоаппаратов в больших количествах (торговая марка «Leica») началось в середине 20-х годов прошлого века. Это произошло в связи с изобретением 35-мм фотопленки. Такая пленка позволила фотографам получать негатив небольших размеров, после чего печатать из него большие изображения отличного качества. Также специалистами фирмы «Leica» была изобретена система фокусировки и механизм задержки при съемке.

История фотоаппарата

В 1963 году компания «Polaroid» совершила новое революционное открытие в сфере фотографии – была изобретена мгновенная печать фотоизображений.

История фотоаппарата

Следующим значимым изобретением в фотоделе стало получение цифрового изображения. Впервые это удалось сделать в 1974 году. Уже в 80-х годах началось производство цифровых камер. В настоящее время цифровые фото- и видеокамеры можно встретить в совершенно разных приборах, которые окружают нас: от обычного мобильного телефона до телевизора или автомобиля. Ученые постоянно соревнуются между собой в создании более компактных и при этом качественных устройств. Увеличивается их разрешающая способность, качество оптики, скорость обработки изображения и другие характеристики. Сейчас фотокамера постоянно сопровождает нас в путешествиях, на природе, в быту и позволяет запечатлеть приятные моменты жизни.

История фотоаппарата

Учебная деятельность с 15-го по 26-ое февраля для студентов 1, 2 к.

Упражнения

КТО ПОСОВЕТОВАЛ, РАЗРЕШИЛ, ОБЕЩАЛ + ИНФИНИТИВ КОМУ?
1. Профессор посоветовал новому студенту не опаздывать на лекции (новый студент)
2. Мать не разрешила своих детей купить мороженое (свои дети)
3. Экскурсовод посоветовал некоторым экскурсантом слушать внимательно (некоторые экскурсанты)
4. Наш преподаватель посоветовал всем студентам посетить музей. (все студенты)
5. Отец обещал старшому сыну купить фотоаппарат (старший сын)
6. Ученик обещал старой учительнице прочесть эту книгу (старая учительница)
7. Нина разрешила своему другу посмотреть ее фотографии (свой друг)
8. Врач не разрешает этому больному много курить (этот больной)
9. Инженер посоветовал молодому рабочему выполнять работу аккуратно (молодой рабочий)
10. Журналист обещал этой молодой артистке написать статью о спектакле (эта молодая артистка)
7) СКОЛЬКО ЛЕТ КОМУ?
1. Сколько вам лет? (Вы)
2. Ему 30 лет. (он)
3. Ей 21 год. (она)
4. Тебе 18 или 17 лет? (ты)
5. Мне скоро 25 лет. (я)
6. Это Николай. Ему 23 года.
7. Это Ирина. Ей 19 лет.
8. Это Михаил. Ей 24 года.
9. Это Сергей и Юра. Им по 20 лет.
10. Дима, когда ты родился? Сколько тебе лет?
11. Николай Петрович, сколько Вам лет?
12. Я еще молодой. Мне 22 года.

2. а) Восстановите вопросительные слова.
1. – О интересной выставке рассказал преподаватель?
2. – О футбольном матче говорил ваш друг?
3. – О туристическом поездке мечтает Наташа?
4. – О новом открытии рассказывает статья?
5. – О последней лекции ты говоришь?
6. – О сибирском городе говорится в тексте?
б) Ответьте на эти вопросы, используя слова футбольный, последний,
интересный, туристический, новый, сибирский

Домашняя работа 

Выберите две темы и напишите по ним сочинение:

Screenshot 2019-04-14 at 21.21.08 - Edited

Вартапетян Гамлет Арутюнович

Гамлет Арутюнович Вартапетян армянский физик, специалист по экспериментальной физике. Академик АН Армянской ССР (1977, член-корреспондент с 1968), доктор физико-математических наук (1961), профессор (1972). Лауреат Государственной премии Армянской ССР в области науки и техники (1980).

Гамлет Арутюнович Вартапетян родился 26 мая 1927 года в Ереване, в семье учителей.

В 1930 году семья Вартапетянов переезжает в Париж. В 1941—1944 годах Гамлет вместе с родителями участвует в Движении Сопротивления, в группе Мисака Манушяна. Гамлет Вартапетян становится членом и одним из лидеров Союза армянской молодёжи Франции. С 1948 года был членом Коммунистической партии Франции.

В Париже Гамлет Вартапетян получил начальное образование, там же он окончил колледж и стал бакалавром математики. В 1952 году Гамлет Вартапетян окончил Высшую школу промышленной физики и химии в Париже как инженер-физик. В 1953 году он окончил Парижский университет (Сорбонну).

Начиная с 1952 года Гамлет Вартапетян работал в лаборатории имени Кьюри Радиевого института Национального центра научных исследований в Париже. Его научным руководителем был известный физик, лауреат Нобелевской премии Фредерик Жолио-Кюри. В 1957 году Гамлет Вартапетян защитил докторскую диссертацию. В 1957—1958 годах работал в Институте ядерной физики в Орсе.

В 1958 году Гамлет Вартапетян вместе с семьëй вернулся в Советскую Армению — Ереван. С того же года он работал в Физическом институте АН Армянской ССР (с 1962 года — Ереванский физический институт) как заведующий лабораторией. В 1961 году защитил диссертацию на соискание учëной степени доктора физико-математических наук. В 1964 году вступил в КПСС. В 1968 году был избран членом-корреспондентом АН Армянской ССР, а в 1972 году получил учёное звание профессора. В 1974—1993 годах Гамлет Вартапетян был заместителем директора Ереванского физического института по научной работе. Он возглавлял проводимые и институте экспериментальные физические исследования на ускорителе.

С 1968 по 2008 год Гамлет Вартапетян преподавал в Ереванском государственном университете в должности профессора, а в 1969—1974 годах являлся заведующим кафедрой ядерной физики.

В 1977 году Гамлет Вартапетян был избран действительным членом АН Армянской ССР.

В 1992—2008 годах Гамлет Вартапетян был полномочным представителем Правительства Республики Армения в Объединённом институте ядерных исследований в Дубне. С 1996 по 2013 год являлся членом Совета безопасности атомной энергетики при Президенте Республики Армения.

Гамлет Арутюнович Вартапетян был членом Научных советов по физике электромагнитных взаимодействий и по координации научной деятельности Академий наук при Отделении ядерной физики АН СССР, членом редакционной коллегии журнала «Известия АН Армянской ССР. Физика». Он является автором более 160 научных работ.

Гамлет Арутюнович Вартапетян скончался 22 января 2013 года в Ереване.

Научные исследования Гамлета Арутюновича Вартапетяна относятся к экспериментальной физике. Среди его научных интересов — методы детектирования ядерных излучений, ядерная спектроскопия, физика высоких энергий и элементарных частиц с помощью электронных и фотонных пучков, поляризация в фотоядерных реакциях, излучение каналированных электронов в монокристаллах.

В период работы во Франции в 1952—1958 годах Гамлет Вартапетян совместно с коллегами выполнил ряд исследований в области ядерной спектроскопии.

В экспериментальных данных, полученных Гамлетом Вартапетяном в 1952—1961 годах был обнаружен новый класс {gamma }\gamma -излучения в спектрах деформированных ядер, который отсутствовал в известных теоретических моделях Бора, Моттельсона, Нильссона.С 1965 года научная деятельность Гамлета Вартапетяна связана с постановкой и проведением экспериментов на Ереванском электронном синхротроне. Под его руководством была создана крупная экспериментальная установка, на которой была осуществлена широкая программа экспериментов по фоторождению мезонов на нуклонах и ядрах.С 1965 года научная деятельность Гамлета Вартапетяна связана с постановкой и проведением экспериментов на Ереванском электронном синхротроне. Под его руководством была создана крупная экспериментальная установка, на которой была осуществлена широкая программа экспериментов по фоторождению мезонов на нуклонах и ядрах.

Ինքնակենսագրություն

Ես Լևոն Միքայելյանն եմ։ Ծնվել եմ 2004թվականի, մարտի 31-ին, Երևան քաղաքում։ Ծնողներիս հետ ապրում եմ Հարավ-արևմտյան թաղամասում, ————————————— հասցեում։ 2010թ․ ընդունվել եմ Գուրգեն Մահարու անվան թիվ 176 հիմնական դպրոցը։ Այժմ սովորում եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջում, «Հաշվողական տեխնիկա» բաժնում։ 7 տարի զբաղվել եմ ըմբշամարտով։ Սիրում եմ կոմեդիա և մարտաֆիլմեր։ Իմ ֆեյսբուքյան և ինստագրամյան էջերն են՝———————————————————————————։ Իմ կոնտակտային տվյալները՝ ————————————————(բջջային հեռ․)։

Учебная деятельность с 1-го по 12-ое марта

Проект «Регионы Армении»/туризм/

Стихи классиков >Стихи о женщине

Стихи о женщине

«В аэропорту»

-Добрый день.

-Добрый день.

-Не могли бы Вы зарегистрировать меня на рейс в Нью Йорк?

 -Предоставьте мне ваш билет и документы, пожалуйста.

— Вот, возьмите.

-Спасибо. Хотели бы Вы место около окна?

— Место около окна, спасибо.

— Какой у вас багаж?

— У меня чемодан и сумка.

— Хорошо. Это ваш посадочный билет. Выход В, прямо в этом направлении. Через пару минут будет вызван ваш рейс. Хорошего пути!

— Большое Вам спасибo__________________________________________________________________________________

_ Добрый вечер. Будьте добры,покажите свой паспорт.

_ Вот,пожалуйста.

_ У Вас есть багаж на сдачу? – Հանձնելու ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Да,два чемодана.

__ За сверхнормативный багаж Вам придется заплатить. – Ստիպված կլինեք վճարել ավել կիլոգրամների համար:

_ У Вас есть ручная кладь? – Ձեռքի ուղեբեռ ունե՞ք:

_ Да,конечно,возьмите пожалуйста. _ Այո, ահա խնդրեմ:

_ Вот Ваш посадочный талон. _Ահա ձեր ինքնաթիռ նստելու անցաթուղթը:

Слова для усвоения:

пересадка –   տեղփոխ

окно регистрации – գրանցման պատուհան

хрупкие, бьющиеся  вещи  –փխրուն, կոտրվող իրեր

полёт по расписанию – թռիչքն ըստ չվացուցակի է

Задержка на 25 минут-– 25 րոպե ուշացում

самолет совершил посадку – ինքնաթիռը վայրէջք է կատարել

самолёт вылетел – ինքնաթիռը թռել է

 огнестрельное оружие или легковоспламеняющиеся материалы запрещены– հրազեն կամ դյուրավառ նյութերը արգելվում են

Поставьте ручную кладь на ленту – Դրեք ձեր ձեռքի պայուսակը ռենտգենյան սարքի շարժափոկի վրա:

Սովորողները կազմում են նոր երկխոսություններ՝ հիմք ընդունելով տրված երկխոսությունը և նոր բառապաշարը:

________________________________________________________________________________________

Тексты для чтения и обсуждения

Screenshot 2019-04-04 at 10.48.09 - Edited
Screenshot 2019-04-05 at 12.06.18 - Edited
Screenshot 2019-04-05 at 12.04.48 - Edited
Screenshot 2019-04-04 at 10.43.47 - Edited
Screenshot 2019-04-04 at 10.45.54 - Edited (1)
Screenshot 2019-04-04 at 10.44.46 - Edited
Screenshot 2019-04-04 at 10.54.43 - Edited
 • 1. Замените прямую речь косвенной.
  а) Образец: Я спросил Антона: «Ты увлекаешься спортом?»
  Я спросил Антона, увлекается ли он спортом.
  1. Антон спросил меня: «Ты сфотографируешься с нами?» 2. Анна спросила Нину: «У тебя есть компьютер? У тебя есть принтер? Ты умеешь работать со сканером? Ты пользуешься Интернетом?» 3. Я спросил Нину: «Ты интересуешься современной музыкой?» 4. Молодой человек спросил меня: «Вы знаете, где здесь остановка автобуса?» 5. Старый человек спросил меня:
  «Вы поможете мне перейти улицу?» 6. Инна спросила Антона: «Ты принесёшь мне диск завтра?» 7. Контролёр спросил студента в автобусе: «У вас есть проездной билет?» 8. Виктор спросил меня: «Ты знаешь, чем увлекается Вера?»
 • 2. Выполните упражнение по образцу.
  Образец: «Антон, напиши письмо Нине».
  Я сказал, чтобы Антон написал письмо Нине.
  1. «Джон, купи Марии лекарство, она больна». 2. «Джон, сфотографируй
  меня и Сергея». 3. «Инна, выбери, пожалуйста, подарок Маше». 4. «Жан и
  Олег! Обязательно побывайте на выставке в Русском музее». 5. «Мама,
  разреши нам пойти в кино». 6. «Луис, подпишите заявление у декана».
 • б) Образец: Моя подруга спросила меня: «Ты согласна со мной?»
  Моя подруга спросила меня, согласна ли я с ней.
  1. Родители спросили Бориса: «Ты рад подаркам? Ты доволен своей жизнью? Ты должен поехать на практику? Ты согласен помочь сестре переехать
  на новую квартиру?» 2. Нина спросила Бориса: «Ты давно получил последнее письмо? Ты часто получаешь письма? Тебе приятно получать письма?
  Ты сразу отвечаешь на письма? Ты аккуратно отвечаешь на письма?
  3. Закончите предложения.
  1. Я не знаю, будет ли … . 2. Я не видел, был ли … . 3. Я не помню, надо
  ли … . 4. Знаете ли вы, когда …? 5. Я не знаю, должен ли … . 6. Я не уверен,
  пойду ли … . 7. Помнишь ли ты, что …?