Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Advertising

Advertising, the direction of marketing communication, within the framework of which information is disseminated in order to attract attention, create interest or maintain interest in the advertised object. For effective advertising, you need to know what interests the given age group has, so that you know exactly how to present it more attractively.If the drink depends on the weather, hot drinks in cold weather, cold in hot weather․When we are hungry we see pictures of appetizing foods, we buy them․And on social networks, according to the category of interests, advertisements are displayed that will attract them more will arouse interest

Գովազդ, մարքեթինգային հաղորդակցության ուղղվածություն, որի շրջանակներում իրականացվում է ինֆորմացիայի տարածում գովազդվող օբյեկտի նկատմամբ ուշադրություն գրավելու, հետաքրքրություն ստեղծելու կամ պահպանելու նպատակով։Արդյունավետ գովազդի համար պետք է, իմանալ թե ինչ հետաքրքրություններ ունի տվյալ տարիքային խումբը, որպեսզի հստակ իմանալ ինչպես ավելի գրավիչ ներկայացնել։Եթե ըմպելիք է կախված է եղանակից, ցուրտ եղանակին տաք ըմպելիքներ, շոգ եղանակին սառը։Սոված ժամանակ մենք ախորջալի ուտելիքների նկարներ տեսնելիս գնում ենք դրանք։Իսկ սոց-ցանցերում ըստ հետաքրքրությունների կատեգորիայի ցուցադրվում են այնպիսի գովազդներ, որոնք ավելի կգրավեն նրանց և հետաքրքրություն կառաջացնեն:

Բնական ռեսուրսներ և բնական պայմաններ

Առանձնացվում է երկու խումբ.Առաջին` ռեսուրսներ, որոնք օգտագործվում են որպես արտադրամիջոց , Օր․՝ ծառ, քար, նաֆթ

,Երկրորդ` ռեսուրսներ, որոնք օգտագործվում են որպես սպառման առարկա:

Տարբերվում են` սպառվող ռեսուրսներ և չսպառվող ռեսուրսներ: Չսպառվող ռեսուրսներ են, օրինակ, արեգակնային էներգիան, ծովային ալեկոծությունների, տեղատվության ու մակընթացության, քամու էներգիան:Մնացած բոլոր ռեսուրսները սպառվող են:

Կարևոր նշանակություն ունի բնական ռեսուրսների դասակարգումն ըստ ծագման: Առանձնացնում են ռեսուրսների հետևյալ խմբերը`·         Հանքային (հանածո)·         Ջրային·         Հողային·         Կենսաբանական·         Կլիմայական

Մի ուրիշ դասակարգման համաձայն` բնական ռեսուրսները բաժանվում են փոխարինելիի և անփոխարինելիի: Օրինակ` մարդկանց, կենդանիների ու բույսերի շնչառության համար անփոխարինելի է մթնոլորտի թթվածինը, խմելու համար` քաղցրահամ ջուրը: Բայց բավական շատ են բնական ռեսուրսների այն տեսակները, որոնք կարելի է փոխարինել այլ բնական ռեսուրսներով կամ արհեստական նյութերով: 

Փոխարինելի ռեսուրսներից են մետաղը, փայտանյութը, բնական կաշին ու մորթին, բնական թելերը: