Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիք arlis.am irtek.am

ԳԼՈՒԽ 4.
ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

 

1. Աշխատանքային օրենսդրությամբ, աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերով, կոլեկտիվ և աշխատանքային պայմանագրերով սահմանված կամ դատարանի նշանակած ժամկետը որոշվում է օրացուցային տարով, ամսով, ամսաթվով կամ տարիներով, ամիսներով, շաբաթներով, օրերով կամ ժամերով հաշվարկվող որոշակի ժամանակահատվածի ավարտով:

2. Ժամկետը կարող է որոշվել նաև այն իրադարձության մատնանշմամբ, որն անխուսափելիորեն պետք է տեղի ունենա:

 

 

1. Ժամանակահատվածով որոշվող ժամկետը սկսվում է այն օրացուցային տարվա, ամսվա, ամսաթվի կամ այն իրադարձության վրա հասնելու հաջորդ օրվանից, որով որոշված է ժամկետի սկիզբը:

2. Տարիներով հաշվարկվող ժամկետը լրանում է ժամկետի վերջին տարվա համապատասխան ամսին և ամսաթվին: Եթե հնարավոր չէ ճշգրիտ պարզել, թե որ ամսին է սկսվել տարիներով հաշվարկվող ժամկետը, ժամկետի վերջին օր է համարվում համապատասխան տարվա հունիսի 30-ը:

Կես տարով որոշված ժամկետի նկատմամբ կիրառվում են ամիսներով հաշվարկվող ժամկետի կանոնները:

3. Տարվա եռամսյակներով հաշվարկվող ժամկետի նկատմամբ կիրառվում են ամիսներով հաշվարկվող ժամկետի կանոնները: Ընդ որում, եռամսյակը համարվում է երեք ամսին հավասար, իսկ եռամսյակների հաշվարկը կատարվում է տարվա սկզբից:

4. Ամիսներով հաշվարկվող ժամկետը լրանում է ժամկետի վերջին ամսվա համապատասխան ամսաթվին:

Եթե ամիսներով հաշվարկվող ժամկետը լրանում է այն ամսին, որը չունի համապատասխան ամսաթիվ, ապա ժամկետը լրանում է այդ ամսվա վերջին օրը:

Եթե հնարավոր չէ ճշգրիտ պարզել, թե որ օրն է սկսվել ամիսներով հաշվարկվող ժամկետը, ապա ժամկետի վերջին օր է համարվում համապատասխան ամսվա տասնհինգերորդ օրը:

5. Կես ամսով որոշվող ժամկետը դիտվում է որպես օրերով հաշվարկվող ժամկետ և համարվում է հավասար տասնհինգ օրվա:

6. Շաբաթներով հաշվարկվող ժամկետը լրանում է ժամկետի վերջին շաբաթվա համապատասխան օրը:

7. Օրացուցային օրերով հաշվարկվող ժամկետներում ներառվում են նաև հանգստյան օրերը և ոչ աշխատանքային` տոնական ու հիշատակի օրերը: Եթե ժամկետի վերջին օրը համընկնում է ոչ աշխատանքային օրվա հետ, ապա ժամկետի ավարտի օր է համարվում դրան հաջորդող աշխատանքային օրը: Օրերով հաշվարկվող ժամկետը հաշվարկվում է օրացուցային օրերով, եթե աշխատանքային օրենսդրությամբ կամ աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերով այլ բան նախատեսված չէ:

8. Եթե ժամկետը սահմանվել է որևէ գործողություն կատարելու համար, ապա այդ գործողությունը կարող է կատարվել մինչև ժամկետի վերջին օրվա ժամը քսանչորսը: Սակայն եթե այդ գործողությունը պետք է կատարվի կազմակերպությունում, ապա ժամկետը լրանում է այն ժամին, երբ սահմանված կանոններով այդ կազմակերպությունում դադարեցվում են համապատասխան գործառնությունները:

9. Կապի կազմակերպությանը մինչև ժամկետի վերջին օրվա ժամը քսանչորսը տրված գրավոր դիմումները և ծանուցումները (փաստաթղթերը) համարվում են ժամկետին տրված:

 

 

1. Հայցային վաղեմությունը իրավունքը խախտված անձի հայցով իրավունքի պաշտպանության ժամանակահատվածն է:

2. Սույն օրենսգրքով կարգավորվող հարաբերությունների համար հայցային վաղեմության ընդհանուր ժամկետը երեք տարի է, բացառությամբ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերի: Պահանջների որոշ տեսակների համար օրենքներով կարող են սահմանվել հայցային վաղեմության ընդհանուր ժամկետի համեմատությամբ կրճատ կամ ավելի երկար` հատուկ ժամկետներ:i

3. Հայցային վաղեմություն չի տարածվում աշխատողի պատվի և արժանապատվության պաշտպանության, աշխատավարձի, ինչպես նաև աշխատողի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման պահանջներով:

4. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական և քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքերի հայցային վաղեմության վերաբերյալ դրույթները կարող են կիրառվել աշխատանքային հարաբերությունների նկատմամբ` աշխատանքային օրենսդրությամբ հայցային վաղեմության կիրառման վերաբերյալ դրույթների բացակայության դեպքում:

 1. Աշխատանքային օրենսդրությամբ կարող են սահմանվել այնպիսի ժամկետներ, որոնց ավարտով վերանում են դրանց հետ կապված իրավունքները և պարտականությունները (մարման ժամկետներ):

2. Մարման ժամկետները ենթակա չեն կասեցման, երկարաձգման կամ վերականգնման, բացառությամբ աշխատանքային օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերի:

Մասնագիտական ոլորտի գործունեության ուսումնասիրություն, նախագիծ

Իմ նախընտրած մասնագիտական ոլորտը ծրագրավորումն է։ Այս ոլորտը ուսումնասիրելու համար կան շատ մասնավոր հաստատություններ։ Մասնագիտությունը լավ իմանալով կարելի է աշխատանքի անցնել ինչ-որ կազմակերպությունում, ինչ-որ օֆիսում կամ աշխատել իմտերնետում՝ պատվերներ վերցնելով։ Շուկայում պահանջարկը մեծ է։ Ծրագրավորողի ախատավարձը միջինում կազմում է 200.000-1.500.000դ.։

Երաշխավորագիր

Բարև ձեզ ես կցանկանայի երաշխավորել իմ ընկեր Արմենին, ով արդեն երկար ժամանակ է զբաղվում է տվյալ գործով, շատ պարտաճանաչ է, գիտի իր բոլոր պարտականությունները և համոզված եմ, որ նրա ձեր մոտ աշխատանքի անցնելուց հետո դուք նրանից միայն միշտ գոհ կլինեք։

Մոտիվացիոն նամակ

2020 թվականին մասնակցելով ձեր ընկերության սեմինարին, ես ականտես եղա բարձր մակարդակի կորպորատիվ մշակույթի և աշխատակիցների միջև աջակցություն թիմի մեջ։ Վստահ եմ, որ ձեզ մոտ աշխատանքի անցնելով ես ձեռք կբերեմ մեծ աշխատանքային փորձ և դա կդառանա իմ կարիերայի ամենալավ սկիզբը։

Ինքնակենսագրություն

Ես Լևոն Միքայելյանն եմ։ Ծնվել եմ 2004թվականի, մարտի 31-ին, Երևան քաղաքում։ Ծնողներիս հետ ապրում եմ Հարավ-արևմտյան թաղամասում, ————————————— հասցեում։ 2010թ․ ընդունվել եմ Գուրգեն Մահարու անվան թիվ 176 հիմնական դպրոցը։ Այժմ սովորում եմ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջում, «Հաշվողական տեխնիկա» բաժնում։ 7 տարի զբաղվել եմ ըմբշամարտով։ Սիրում եմ կոմեդիա և մարտաֆիլմեր։ Իմ ֆեյսբուքյան և ինստագրամյան էջերն են՝———————————————————————————։ Իմ կոնտակտային տվյալները՝ ————————————————(բջջային հեռ․)։