Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Անալիտիկ երկրաչափություն

Ուսումնական նյութեր

Առաջադրանքներ

12.10-16.10 — Դուրս բերել cos-ի արժեքները 30, 60, 90, 45, 180, 270, 360 ատիճան անկյունների դեպքում: Գրել բերման բանաձևերից մինչև եռանկյունաչափական արտահայտությունների նույնական ձևափոխություններ միայն բանաձևերը:

05.10-09.10 — Գործողություններ վեկտորների հետ: Էջ 45-47 առ. 126, 127, 130, 131, 134, 135, 137, 139, 140, 144

28.09-02.10 — Էջ 36 Առ. 109, 111, 112, 113, 115, 116, 119, 121

Косинус угла в треугольнике всегда меньше синуса